Skip to the content

Overliggere og teglbjælker

Forspændte og slapt armerede enkelt- og dobbeltskifte overliggere og forspændte teglbjælker

 

Vils Tegloverliggere A/S
Næssundvej 171
7980 Vils

EN 845-2
DoP 001DO

Komposit tegloverligger til anvendelse i murværk

Bæreevne: se styrkediagram
Deformation: se deformationtabel
Vandabsorption: NPD
Vanddamppermeabilitet: NPD
Direkte luftbåren lydisolering: NPD
Vægt pr. arealenhed: NPD
Varmeisolering: NPD
Farlige stoffer: NPD
Brandmodstand: R0

Korrosionsbestandighed: iht. mærkebrik
Frostbestandighed: iht. mærkebrik

 

Supplerende informationer:

Overliggertype: komposit tegloverligger

 • Minimum længde af vederlag: 228 mm
  Længde i mm:
  Bredde i mm:
  Højde i mm:
  - Se følgeseddel
 • Geometri: se modelbetegnelse
 • Minimum bredde af det overliggende element: svarende til bredde
 • Højde af det overliggende element i mm: 2 til 9 skifter af mursten (højde af byggestenene 54 mm)
 • Pudsning er ikke påkrævet.
 • Dampspærre evt. iht. Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 1-1

Krav til materialer til påmurede skifter:

 • Byggesten, type HD, iht. EN 771-1, højde 54 mm
 • Minimum krav iht. DS/EN 1996-1-1 for det overliggende murværk som danner kompositdelen af overligger:
  Basistrykstyrke mindst 4,4 MPa
  Kohæsion min. 0,2 MPa
 • Minimum mørtelstyrke: Ovennævnte krav skal kunne opfyldes.
 • Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet

 

Vils Tegloverliggere A/S
Næssundvej 171
7980 Vils

EN 845-2
DoP 002DO

Teglbjælke - Bjælke til anvendelse i murværk

Bæreevne: Se styrkediagram
Deformation: se deformationtabel     
Vandabsorption: NPD
Vanddamppermeabilitet: NPD
Direkte luftbåren lydisolering: NPD
Vægt pr. arealenhed: NPD
Varmeisolering: NPD
Farlige stoffer: NPD
Brandmodstand: R0
Korrosionsbestandighed: iht. mærkebrik
Frostbestandighed: iht. mærkebrik

Supplerende informationer:

Minimum længde af vederlag: 228 mm

 • Længde i mm:
 • Bredde i mm:
 • Højde i mm:
 • - Se følgeseddel

 

 • Geometri: se modelbetegnelse
 • Pudsning er ikke påkrævet.
 • Damspærre evt. iht. Eurocode 6:
 • Se evt. montagevejledning
 • Beregninger foretages vha. godkendt beregningsprogram
 • Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet

VTO Murværkskonsoller MX 3.2

Konsoller i austenitisk rustfrit stål (chrom-nikkel-legering)

Klik på den ønskede størrelse  og se CE-mærkning, datablad, ydeevnedeklaration samt tegning af det valgte produkt.

Disse konsoller er lagerført og kan derfor returneres efter salgs- og leveringsbetingelser. 

Special konsoller er ikke underlagt CE-mærkning og kan derfor ikke returneres. 

 

 

VTO Murværkskonsoller MX 5

Konsoller i austenitisk rustfrit stål (molybdæn-chrom-nikkel-legering)

Klik på den ønskede størrelse og se CE-mærkning, datablad, ydeevnedeklaration samt tegning af det valgte produkt.

Disse konsoller er specialvarer der ikke er lagerført og kan derfor ikke returneres.

Special konsoller er ikke underlagt CE-mærkning og kan derfor ikke returneres. 

Kontakt os

Har du eventuelle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.