Skip to the content

Overliggere og teglbjælker

Forspændte og slapt armerede enkelt- og dobbeltskifte overliggere og forspændte teglbjælker

 

Vils Tegloverliggere A/S
Næssundvej 171
7980 Vils

EN 845-2
DoP 001DO

Komposit tegloverligger til anvendelse i murværk

Bæreevne: se styrkediagram
Deformation: se deformationtabel
Vandabsorption: NPD
Vanddamppermeabilitet: NPD
Direkte luftbåren lydisolering: NPD
Vægt pr. arealenhed: NPD
Varmeisolering: NPD
Farlige stoffer: NPD
Brandmodstand: R0

Korrosionsbestandighed: iht. mærkebrik
Frostbestandighed: iht. mærkebrik

 

Supplerende informationer:

Overliggertype: komposit tegloverligger

 • Minimum længde af vederlag: 228 mm
  Længde i mm:
  Bredde i mm:
  Højde i mm:
  - Se følgeseddel
 • Geometri: se modelbetegnelse
 • Minimum bredde af det overliggende element: svarende til bredde
 • Højde af det overliggende element i mm: 2 til 9 skifter af mursten (højde af byggestenene 54 mm)
 • Pudsning er ikke påkrævet.
 • Dampspærre evt. iht. Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 1-1

Krav til materialer til påmurede skifter:

 • Byggesten, type HD, iht. EN 771-1, højde 54 mm
 • Minimum krav iht. DS/EN 1996-1-1 for det overliggende murværk som danner kompositdelen af overligger:
  Basistrykstyrke mindst 4,4 MPa
  Kohæsion min. 0,2 MPa
 • Minimum mørtelstyrke: Ovennævnte krav skal kunne opfyldes.
 • Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet

 

Vils Tegloverliggere A/S
Næssundvej 171
7980 Vils

EN 845-2
DoP 002DO

Teglbjælke - Bjælke til anvendelse i murværk

Bæreevne: Se styrkediagram
Deformation: se deformationtabel     
Vandabsorption: NPD
Vanddamppermeabilitet: NPD
Direkte luftbåren lydisolering: NPD
Vægt pr. arealenhed: NPD
Varmeisolering: NPD
Farlige stoffer: NPD
Brandmodstand: R0
Korrosionsbestandighed: iht. mærkebrik
Frostbestandighed: iht. mærkebrik

Supplerende informationer:

Minimum længde af vederlag: 228 mm

 • Længde i mm:
 • Bredde i mm:
 • Højde i mm:
 • - Se følgeseddel

 

 • Geometri: se modelbetegnelse
 • Pudsning er ikke påkrævet.
 • Damspærre evt. iht. Eurocode 6:
 • Se evt. montagevejledning
 • Beregninger foretages vha. godkendt beregningsprogram
 • Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm. Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet

Konsoller EN 1.4301

Konsoller i austenitisk rustfrit stål (chrom-nikkel-legering)

Klik på den ønskede størrelse  og se CE-mærkning, datablad samt tegning af det valgte produkt.

Disse konsoller er lagerført og kan derfor returneres efter salgs- og leveringsbetingelser. 

Konsoller EN 1.4401

Konsoller i austenitisk rustfrit stål (molybdæn-chrom-nikkel-legering)

Klik på den ønskede størrelse og se CE-mærkning, datablad samt tegning af det valgte produkt.

Disse konsoller er specialvarer der ikke er lagerført og kan derfor ikke returneres.

Kontakt os

Har du eventuelle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.